Przełam niemoc!

Jeśli jesteś bita(y) i upokarzana(y)

słyszysz groźby, jesteś zmuszana(y) do

poniżających zachowań - nie musisz się na to godzić.

Jeśli dzieje Ci się krzywda- masz prawo do obrony i wsparcia

ze strony  policji, pomocy społecznej, przedstawicieli ochrony zdrowia, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przedstawiciele wymienionych instytucji wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, który powstał również w Twojej społeczności lokalnej.

 

Powstrzymaj Przemoc

 Nie w każdym domu panuje miłość i zrozumienie.

Być może gdzieś obok Ciebie rozgrywa się wielki dramat.

Ktoś kogoś krzywdzi. Osoby doznające przemocy w rodzinie potrzebują wsparcia,by przerwać zmowę milczenia.

Nie bądź obojętny na ich krzywdę.

Reaguj na Przemoc.

Możesz uratować życie.