Kontakt:

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

Punkt Konsultacyjny dla Osób w Kryzysie MOPS w Tczewie

czynny  w poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 - 15.15,  w czwartki w godz. 8.00 -16.00

Barbara Kulewicz - przewodnicząca Zespołu

Waldemar Raszewski - z - ca przewodniczącej Zespołu

Paulina Baurska - pracownik socjalny

Magdalena Machalska - pracownik socjalny

Anna Olszewska - pracownik socjalny

ul. Łazienna 5

Bezpośredni tel. do Zespołu: 662 622 587

tel. stacjonarny: (58) 530 22 20

Powyższy numer stacjonarny jest wspólny dla Forum Inicjatyw Społecznych. Po uzyskaniu połączenia prosimy o przedstawienie tematu rozmowy - zostaną Państwo przełączeni do pracownika Zespołu Interdyscyplinarnego.

zi@mops.tczew.pl

www.zi.tczew.pl

 

Telefon alarmowy: 112  (pogotowie, straż pożarna , policja)