Pomoc dla Ciebie

Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do zachowań wbrew Twej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoja godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Pamiętaj!
Jeżeli choć raz pojawiły się w rodzinie zachowania przemocowe wobec Ciebie lub wobec dzieci – zareaguj, nie pozwól, by się one powtórzyły.

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!

Pomoc dla osób doświadczających przemocy

Pomyśl o swoim bezpieczeństwie, nie daj się złapać w pułapkę przemocy. Pamiętaj! Jeżeli choć raz pojawiły się w rodzinie zachowania przemocowe wobec Ciebie lub wobec dzieci – zareaguj, nie pozwól, by się one powtórzyły.                                     

czytaj dalej

Prawa osób doświadczających przemocy

Masz prawo do życia w rodzinie wolnej od przemocy. Ochrony prawnej Twojego życia, zdrowia, czci i dobrego imienia oraz do samodzielnego decydowania o swoim życiu osobistym.

czytaj dalej

Gdzie szukać pomocy?

Przedstawiamy listę instytucji, działających na terenie miasta Tczewa i świadczących pomoc osobom dotykniętym przemocą w rodzinie.

Czytaj dalej

Pomoc dla osób stosujących przemoc

Pełna odpowiedzialność za zachowania przemocowe spoczywa na osobie, która je stosuje. Niezależnie od tego od jak dawna stosujesz przemoc, jak mocno jesteś uwikłany w tę sytuację, pamiętaj, nigdy nie jest za późno na podjęcie próby wyjścia z pułapki.

czytaj dalej

Formy przemocy

Przemoc w rodzinie nie jest zjawiskiem jednostajnym i najczęściej przechodzi ona różne fazy, od narastającego napięcia i agresji, najczęściej słownej, ze strony osoby najbliższej, poprzez przemoc fizyczną, często i psychiczną.

czytaj dalej

Plan Bezpieczeństwa

Sporządzenie planu bezpieczeństwa umożliwia odpowiednie przygotowanie się na wypadek wystąpienia kolejnego aktu przemocy Spróbuj znaleźć najlepszy sposób postępowania, który zapewni bezpieczeństwo Tobie i twoim dzieciom. Pamiętaj o tym, aby ważnym elementem Twojego planu bezpieczeństwa było sprowadzenie pomocy.

Czytaj dalej