Warsztatownia

Obchody Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie serdecznie zapraszają na tegoroczne obchody Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć. W ramach obchodów odbędą się konferencja oraz debata oksfordzka z udziałem tczewskich gimnazjalistów.

„Uzależnienia a przemoc w rodzinie-STOP DOPALACZOM” - to temat przewodni tegorocznej konferencji z udziałem pedagogów i teerapeutów uzależnień:

Uroczystość rozstrzygnięcia V edycji konkursu „STOP PRZEMOCY”

W ostatni piątek, 04.12.2015 r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Tczewie odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia V edycji konkursu „STOP PRZEMOCY”. Konkurs realizowany jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tczewa na lata 2011-2015. Partnerem konkursu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Warsztatownia - fotorelacja z pikniku

Dnia 8 października 2015r. na terenie Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbył się piknik otwierający projekt „Warsztatowania – program przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży z wykorzystaniem alternatywnych form spędzania czasu wolnego”. Młodzież z trzech tczewskich szkół gimnazjalnych (Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum nr 3) została zaangażowana do udziału w czterech strefach: strefę od – zysku, streetartu, rękodzieła oraz relaksu. W ramach oferowanych działań uczestnicy mogli wziąć udział w koncertach relaksacyjnych (gra na misach tybetańskich), grach stolikowych, konkurencjach z wykorzystaniem alkogogli. W działaniach recyklingowych oraz rękodzielniczych powstawały pokrowce na telefon, kartki okolicznościowe, torby i własnoręcznie zdobione koszulki. Ponadto młodzież wzięła udział w tworzeniu obrazów i haseł odnoszących się do przeciwdziałania przemocy. Część prac zostanie umieszczona w przestrzeni Starego Miasta.

Projekt Warsztatownia - zapraszamy młodzież na piknik

W ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie projektu „Warsztatowania – program przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży z wykorzystaniem alternatywnych form spędzania czasu wolnego”, dnia 08 października 2015r. na terenie Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbędzie się trzygodzinny piknik skierowany do młodzieży gimnazjalnej z terenu Miasta Tczewa. Piknik jest działaniem otwierającym cały cykl warsztatów, które będą realizowane do końca bieżącego roku na terenie trzech tczewskich szkół gimnazjalnych (Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum nr 3). Celem pikniku jest stworzenie atrakcyjnej formy komunikowania i przekazywania informacji o sposobach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej. W trakcie pikniku zostaną wykorzystane alternatywne formy działań artystycznych, które w późniejszych miesiącach zostaną rozwinięte w trakcie prowadzonych warsztatów w szkołach. Główną atrakcja pikniku będzie pokaz taneczny z udziałem młodzieży przeprowadzony przez Macieja Florka - zwycięzcę I edycji You Can Dance.