E-poradnia

E-poradnia w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie

Od dnia 01.04.2015 r. Zespół Interdyscyplinarny w Tczewie rozpoczyna powadzenie e-poradni w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie.

Zadania e-poradni:

  • Udzielanie informacji o instytucjach zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie miasta Tczewa, które udzielają wsparcia,
  • Udzielanie informacji o zjawisku przemocy,
  • Udzielanie informacji o zasadach działania procedury „Niebieska Karta”,
  • Dostarczanie wiedzy z zakresu możliwości i miejsca skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych na terenie miasta Tczewa,
  • Udzielanie wsparcia we właściwym podjęciu działań wszczynających procedurę „Niebieska Karta”,
  • Umawiania wizyt na rozmowę w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Cele e-poradni:

Pogłębianie wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie. Udzielanie wsparcia osobom, które anonimowo chciałyby się dowiedzieć o możliwościach wyjścia
z przemocy domowej. Wsparcie techniczne podmiotów uprawnionych do wszczynania procedury „Niebieska Karta”. 

Masz pytanie? Napisz na adres: niebieskakarta@zi.tczew.pl, lub skorzystaj z poniższego formularza!