Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu ,,Stop Przemocy"

13 grudnia w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie plastycznym ,, STOP PRZEMOCY"- VII edycja.

Zdobywcy głównych nagród i wyróżnień otrzymali prezenty i pamiątkowe dyplomy z rąk wiceprezydenta Adama Urbana i Julity Jakubowskiej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Konkurs realizowany jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2016-2020. Realizatorem konkursu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w ramach uwzględnienia indywidualnych zainteresowań.

Forma prezentacji mogła być dowolna, mogła by pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice oraz pracą o innym charakterze np. utwór literacki, utwór muzyczny, fotografia itd.

Nasza rodzina jedna drużyna

1 grudnia 2017r.w Szkole Podstawowej nr 1 w Tczewie odbyła się konferencja pt.,, Nasza rodzina jedna drużyna", którą zorganizowano w ramach Międzynarodowej Kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Gości powitała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie Julita Jakubowska.

Problemem przemocy w rodzinie zajmuje się między innymi złożony z przedstawicieli kilku instytucji Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzine w Tczewie.

Jego przewodnicząca Barbara Kulewicz na spotkaniu omawiała zakres działań Zespołu.

Spotkania edukacyjno-informacyjne w ramach wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie informuje, że od dnia 29.05.2017r. w Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie przy ul. Łaziennej 5 odbywać się będą cykliczne spotkania edukacyjno-informacyjne w ramach wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Komunikat

Dnia 18.05.2017r. (czwartek)

Zespół Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

przy ul. Łaziennej 5

będzie nieczynny

W/w dnia w godzinach od 8.00 do 16.00 interesantów przyjmuje pracownik socjalny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1-go Maja 8

w Tczewie, nr tel. 58 777 00 20, 58 777 00 30, 58 532 60 03.

VI konkurs plastyczny „Stop przemocy”

Konkurs organizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy. Jego uczestnikami są podopieczni  świetlic środowiskowych oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Tczewa.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia w Urzędzie Miejskim, z udziałem m.in. wiceprezydenta Adama Urbana.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Tczewie zorganizował konferencję zatytułowaną „Psychologiczne uwarunkowania cyberprzemocy”

Wydarzenie odbyło się w ramach Międzynarodowej Kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Gości w auli Gimnazjum nr 1 powitała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie Julita Jakubowska. Spotkanie rozpoczęło się odczytaniem listu od kobiety będącej ofiarą przemocy w domu. List nie został bez odpowiedzi, a na jego przykładzie podczas konferencji omawiano problematykę i ogromną trudność rozwiązywania takich spraw.

Konkurs plastyczny "Stop Przemocy"

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem "Stop Przemocy" skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz socjoterapeutycznych z terenu miasta Tczewa. Konkurs realizowany jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2016-2020.

Spotkania edukacyjno- informacyjne w ramach wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie informuje, że od dnia 06.05.2016r. w Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie przy ul. Łaziennej 5 będą odbywać się cykliczne spotkania edukacyjno-informacyjne w ramach wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Data Godzina Osoba prowadząca
06.05.2016r. 11.00 - 13.00 Psycholog, przedstawiciel Policji
13.05.2016r. 11.00 - 13.00 Psycholog, przedstawiciel Oświaty
20.05.2016r. 11.00 - 13.00 Psycholog, prawnik
02.06.2016r. 14.00 - 15.00 Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
09.06.2016r. 14.00 - 15.00 Przedstawicie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, partnerzy

 

Obchody Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie serdecznie zapraszają na tegoroczne obchody Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć. W ramach obchodów odbędą się konferencja oraz debata oksfordzka z udziałem tczewskich gimnazjalistów.

„Uzależnienia a przemoc w rodzinie-STOP DOPALACZOM” - to temat przewodni tegorocznej konferencji z udziałem pedagogów i teerapeutów uzależnień:

Strony