Aktualności

Spotkania dla osób uwikłanych w problem przemocy

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie informuje, że od dnia 10.06.2019r. w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie przy ul. Łaziennej 5 odbywać się będą cykliczne spotkania edukacyjno-informacyjne w ramach wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

 

Portrety psychologiczne i motywy małoletnich sprawców przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie dnia 4 grudnia 2018 w Szkole Podstawowej nr 1 w Tczewie zorganizował konferencje pt: "Portrety psychologiczne i motywy małoletnich sprawców przemocy" w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Zaproszonych gości powitała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie Julita Jakubowska.

Rozstrzygnięcie konkursu ,,Stop Przemocy"

13 grudnia w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie plastycznym ,, STOP PRZEMOCY"- VII edycja.

Zdobywcy głównych nagród i wyróżnień otrzymali prezenty i pamiątkowe dyplomy z rąk wiceprezydenta Adama Urbana i Julity Jakubowskiej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Konkurs realizowany jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2016-2020. Realizatorem konkursu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w ramach uwzględnienia indywidualnych zainteresowań.

Forma prezentacji mogła być dowolna, mogła by pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice oraz pracą o innym charakterze np. utwór literacki, utwór muzyczny, fotografia itd.

Nasza rodzina jedna drużyna

1 grudnia 2017r.w Szkole Podstawowej nr 1 w Tczewie odbyła się konferencja pt.,, Nasza rodzina jedna drużyna", którą zorganizowano w ramach Międzynarodowej Kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Gości powitała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie Julita Jakubowska.

Problemem przemocy w rodzinie zajmuje się między innymi złożony z przedstawicieli kilku instytucji Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzine w Tczewie.

Jego przewodnicząca Barbara Kulewicz na spotkaniu omawiała zakres działań Zespołu.

Spotkania edukacyjno-informacyjne w ramach wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie informuje, że od dnia 29.05.2017r. w Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie przy ul. Łaziennej 5 odbywać się będą cykliczne spotkania edukacyjno-informacyjne w ramach wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Komunikat

Dnia 18.05.2017r. (czwartek)

Zespół Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

przy ul. Łaziennej 5

będzie nieczynny

W/w dnia w godzinach od 8.00 do 16.00 interesantów przyjmuje pracownik socjalny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1-go Maja 8

w Tczewie, nr tel. 58 777 00 20, 58 777 00 30, 58 532 60 03.

VI konkurs plastyczny „Stop przemocy”

Konkurs organizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy. Jego uczestnikami są podopieczni  świetlic środowiskowych oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Tczewa.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia w Urzędzie Miejskim, z udziałem m.in. wiceprezydenta Adama Urbana.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Tczewie zorganizował konferencję zatytułowaną „Psychologiczne uwarunkowania cyberprzemocy”

Wydarzenie odbyło się w ramach Międzynarodowej Kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Gości w auli Gimnazjum nr 1 powitała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie Julita Jakubowska. Spotkanie rozpoczęło się odczytaniem listu od kobiety będącej ofiarą przemocy w domu. List nie został bez odpowiedzi, a na jego przykładzie podczas konferencji omawiano problematykę i ogromną trudność rozwiązywania takich spraw.

Strony